Phytoform

Total Items: 158
Pages:

R22 - Niu Xi (Huai) - (怀) 牛膝 - Radix Achyranthis Bidentatae

In Stock £ 7.70

Huo Xiang Zheng Qi San - 藿香正气散

Out of Stock £ 34.57

R40 - Ze Xie - 泽泻 - Rhizoma Alismatis

In Stock £ 11.17

G31 - Xi Yang Shen - 西洋参 - Radix Ginseng Americana

Out of Stock £ 16.06

Zhi Bai Ba Wei Wan - 知柏八味丸

In Stock £ 34.57

R42 - Zhi Mu - 知母 - Rhizoma Anemarrhenae

In Stock £ 9.45

G22 - Niu Bang Zi - 牛蒡子 - Fructus Arctii

In Stock £ 8.89

Qian Jin Nei Tuo San - 千金内托散

Out of Stock £ 34.57

R19 - Huang Qi - 黄芪 - Radix Astragali

Out of Stock £ 11.74

Er Zhu Tang - 二术汤

In Stock £ 32.10

G4 - Cang Zhu - 苍术 - Rhizoma Atractylodis

In Stock £ 9.79

Zhi Gan Cao Tang - 炙甘草汤

Out of Stock £ 32.10

Zhu Ru Wen Dan Tang - 竹茹温胆汤

In Stock £ 35.80

Jiang Huo San - 降火散

Out of Stock £ 32.10

A18 - Zhi Qiao - 枳壳 - Fructus Aurantii

In Stock £ 8.15

Chai Hu Shu Gan San - 柴胡蔬肝散

In Stock £ 32.10